WordPress Özel Alanlarda Bul ve Değiştir (mysql)

WordPress web sitenizde özel alanlarda değişiklik yapmanızı sağlayan bu kod verileri tek tek düzenleyip özel alanını değiştirmek yerine topluca değişim yapmanıza olanak tanımaktadır.

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value, 'bul', 'degistir') WHERE meta_key = "ozelalan";

Yukarıda ki SQL sorgusuna göre şu sorguyu planladık. WordPress sitenizdeki özel alanlarınızda bulunan ozelalan tanımlı özel alan içerisinde yer alan data verilerinde bul kelimesini degistir olarak güncelledik.